Leidiniai

Monografijos

monografijos virselis

Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė (sudarytojai ir autoriai) , Jonas Juškevičius, Kazimieras Meilius, Angelija Valančiūtė, Danielius Serapinas, Palmira Rudalevičienė, Daiva Bartkevičienė. Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo. Mokslinė monografija. Kaunas: VDU, 2012.

 

Vadovėliai

virselis

Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė (sudarytoja) , Dalia Railaitė, Danielius Serapinas, Gintautas Vaitoška, Virgilijus Rudzinskas. Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas. Kaunas: VDU, 2011

Bendras aukštųjų mokyklų vadovėlis. Skirtas visų studijų pakopų studentams, studijuojantiems jaunimo rengimo šeimai, bioetikos, lytiškumo etikos, šeimos santykių, šeimos sveikatos, moralinės teologijos dalykus, taip pat natūralaus šeimos planavimo mokytojams, pedagogams, socialinio darbo specialistams, sveikatos apsaugos specialistams, dirbantiems jaunimo ugdymo ir šeimos sveikatos srityse

lytiskumo_ugdymo_etika_20110830113140426419
Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis. Lytiškumo ugdymo etika. Kaunas: VDU, 2008. P. 352.

Vadovėlis yra skirtas aukštųjų mokyklų visų pakopų studijų studentams, studijuojantiems šeimotyros, lytiškumo ugdymo, lytiškumo etikos, bioetikos, lytinės sveikatos, jaunimo rengimo šeimai ir pan. dalykus. Taip pat pedagogams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems su jaunimu rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo srityse.

 

Metodinės priemonės, konferencijų medžiaga

forumas_virselis

Nacionalinis forumas. Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas? Vilnius, LRS, 2014.

konstitucines_vertybes_virselis

Mokslinės konferencijos skirtos LR Konstitucijai paminėti " Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien" , vykusios 2011 spalio 25 d. LR Seime, medžiaga.

gaires

Santuokos ir šeimos studijų centras. Katalikiškos lytiškumo ugdymo gairės. Kaunas: VDU, 2010. 

Gairės patvirtintos LVK 2009 12 30 d. Jos yra skirtos visiems ugdytojams, dirbantiems jaunimo katalikiškojo ugdymo (tiek formaliojo, tiek neformaliojo) srityje, taip pat tėvams katalikams

metodines virselis

Stasė Ustilaitė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Birutė Obelenienė ir kt. Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas. Vilnius, 2007

meile_ir_pasirengimas_seimai_vaisingumo_pazinimas

Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Virgilijus Rudzinskas. Meilė ir pasirengimas šeimai: vaisingumo pažinimas. Kaunas: VDU, 2004.