Publikacijos

Santuokos ir šeimos studijų centro mokslininkų publikacijos

  • 2015


Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė. Protection of human life during the prenatal phase : opinion of doctors of Lithuanian X district // The child problems and needs = Dziecko problemy i potrzeby / redaktor Dudziak U. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015, . p. 61-82.

  • 2014

Obelenienė, Birutė; Krunglevičiūtė, Aušrelė. Pastoral care for women with regret for the loss of an unborn child // Procedia : social and behavioral sciences. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 159, p. 517-523. 

Obelenienė, Birutė; Gabševičienė, Gintarė. Sutuoktinių, dalyvavusių programoje „Sutuoktinių susitikimai“, konfliktų sprendimo pokyčiai // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-7450. 51 (2014), p. 89-101


  • 2013 m.

.Obelenienė, Birutė; Krunglevičiūtė, Aušrelė. Pagalbos poreikis moterims krizinio nėštumo metu : retrospektyvus tyrimas // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 48 (2013), p. 115-128

Simokaitis, Vytenis; Obelenienė, Birutė; Pranckevičienė, Aistė. Vyriškumo ir moteriškumo raiška muzikos kanalo MTV rodomuose vaizdo klipuose // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : VDU. ISSN 1392-7450. 45 (2013), p. 155-173.

Narbekovas, Andrius; Milušauskienė, Justė. Visuomenės komunikavimo sampratos pateikimo skirtumai ir pagrindiniai elementai Katalikų Bažnyčios dokumentuose Inter mirifica, Communio et progressio ir Aetatis novae // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : VDU. ISSN 1392-7450. 46 (2013), p. 7-21. Prieiga per internetą: .

 

  • 2012 m.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė; Jacobsen, Ramunė; Bieliauskaitė, Dalia; Liubarskienė, Zita. Dirbtinio apvaisinimo etika studentų požiūriu // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata". ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 3, 2012, p. 58-63.

Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius; Liubarskienė, Zita; Daudaravičienė, Vita. Žmogaus gyvybės pradžios ir apsaugos problematika Lietuvos studentų požiūriu // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 43 (2012), p. 7-22. Prieiga per internetą: < [Duomenų bazės: The Philosopher's index; CEEOL; DOAJ].

 

  • 2011 m.

Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius; Rudzinskas, Virgilijus; Vaitoška, Gintautas; Serapinas, Danielius; Railaitė, Dalia Regina; Čerkauskas, Gerimantas. Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas : vadovėlis / sudarė ir parengė B. Obelenienė. Kaunas : VDU,  2011. 220 p. : iliustr. ISBN 9789955126829.

Obelenienė, Birutė. Santuokos ir šeimos vienovės vaidmuo šeimos tvarumui, asmenų ir valstybės gerovei // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS". ISSN 0868-7692. 66 (2011), p. 108-121.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė; Kulpys, Žydrūnas. Katalikų sužadėtinių santuokos samprata // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work: academic papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, nr. 10(1), p. 93-102.

Obelenienė, Birutė; Daudaravičienė, Vita. Vaisingumo pažinimo mokymas Lietuvos aukštosiose mokyklose // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata". ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 3 (2011), p. 24-32. 2009 m.

Narbekovas, Andrius. Vaisingumas - asmens savybė // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata". ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 3 (2011), p. 5-11. 

 

  •  2010 m.

Obelenienė, Birutė. Lytinio ugdymo ir lytinio švietimo procesų lyginamoji analizė bei lytinio švietimo integravimo į Lietuvos švietimo sistemą pobūdis // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : VDU.  ISSN 1392-7450. 33 (2010), p. 109-135.

Kulpys, Žydrūnas; Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė. Sužadėtinių santuokinio skaistumo samprata iki Santuokos sakramento šventimo // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 34 (2010), p. 23-42.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė; Kulpys, Žydrūnas. Sužadėtinių santuokinės meilės samprata // Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Krikščioniškojo dvasingumo ugdymas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2010, nr. 41, p. 52-68.

 

  • 2009 m.

Obelenienė, Birutė. Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio vertinimas lytinio ir lytiškumo ugdymo principų aspektu // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 30 (2009), p. 97-114.

Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius. Katalikiškų šeimų paauglių lytinio ugdymo problematika // Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Sielovados, kultūros ir mokslo sankirtos. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2009, nr. 40, p. 144-158.

Obelenienė, Birutė; Pukelis, Kęstutis. Lytinio švietimo grėsmės paauglių lytiškumo ugdymuisi bendrojo lavinimo mokykloje // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 65-74.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė. Sveikatos priežiūros etika neonatologijoje // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata". ISSN 1392-6373. T. 19, nr. 6 (2009), p. 2707-2712.

Obelenienė, Birutė. Lytinio ugdymo ir lytiškumo ugdymo prioritetai : tėvų nuomonė // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 26 (2008), p. 103-121.

 

  • 2008 m.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė; Pukelis, Kęstutis. Lytiškumo ugdymo etika : vadovėlis / Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis. Kaunas: VDU,  2008. 351 p. ISBN 9789955122982

Obelenienė, Birutė. Paauglių rizikingos lytinės elgsenos pedagoginės prevencijos vertinimo parametrai// Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 28 (2008), p. 91-111.  

Obelenienė, Birutė. Przygotowanie młodzieży do życia rodzinnego i obraz rodziny w mass mediach Litwy // Rodzina wiosną dla Europy i świata : Wybór Tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11-13 maja, Warszawa 2007. Łomianki : Fundacja Pomoc Rodzinie, 2008. ISBN 9788387823269. p. 284-288 

Kulpys, Žydrūnas; Narbekovas, Andrius. Celibatas kūno teologijos perspektyvoje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : VDU. ISSN 1392-7450. 25 (2008), p. 7-30.

Narbekovas, Andrius. Eutanazijos terminų vartojimo bioetikoje bei teisėje problematika Lietuvoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas. ISSN 1392-6195. 2008, Nr.12(114), p. 27-35.

Rudalevičienė, Palmira; Narbekovas, Andrius.  Kultūra, senėjimas ir eutanazijos klausimai Lietuvos psichiatrijoje // Sveikatos mokslai. Vilnius : "Sveikata". ISSN 1392-6373. T. 18, nr. 1 (2008), p. 1527-1531.

 

 

  • 2007 m.

 Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė. Ar įmanoma sąžinės laisvė nuo pačios sąžinės? // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 24 (2007), p. 89-103.

Obelenienė, Birutė; Pukelis, Kęstutis; Vaitoška, G. Lytinio susivaldymo svarba ir jo vaidmuo asmens emocinei brandai // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. T. 17, nr. 2(49) (2007), p. 746-756.

Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius. Moteriškosios tapatybės ir lyčių santykių modelio paieškos šiuolaikinėje visuomenėje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 21 (2007), p. 43-62.

Narbekovas, Andrius. Drovumas – prigimtinis veiksnys, saugantis nuo tapimo priemone kitam // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 21 (2007), p. 21-29.

Narbekovas, Andrius; Žukauskaitė, J.; Širinskienė, Agnė. Informacijos apie riziką sveikatai apimties klausimas duodant sutikimą dirbtinio apvaisinimo In Vitro procedūrai // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. T. 17, nr. 2(49) (2007), p. 757-763.

Kulpys, Žydrūnas; Narbekovas, Andrius. Vedybinė kūno prasmė // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : VDU. ISSN 1392-7450. 22 (2007), p. 25-40.

 Ustilaitė, Stasė; Gudžinskienė, Vida; Jakučiūnienė, Danutė; Petronis, Algirdas; Narbekovas, Andrius; Vaitoška, Gintautas; Obelenienė, Birutė. Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas : mokomoji metodinė priemonė.Vilnius : Sapnų sala, 2007. 203 p. ISBN 9789955611349.

 

  • 2006 m.

Obelenienė, Birutė; Švedas, Eimantas. Laisvo apsisprendimo nutraukti nėštumą ir moters teisės į informaciją realizavimo galimybės / B. Obelenienė, E. Švedas // Sveikatos mokslai = Health sciences. ISSN 1392-6373. 2006, nr. 1-2 (42-43), p. 131-137.

Rudalevičienė, Palmira; Narbekovas, Andrius. Psichoterapinė bei dvasinė intervencija mirties akivaizdoje // Sveikatos mokslai = Health sciences. ISSN 1392-6373. 2006, nr. 1-2 (42-43), p. 145-150.