NŠP mokytojų kursai

Santuokos ir šeimos studijų centre pradedami nauji neformaliojo švietimo studijų mokslo metai. Priimami klausytojai 2017-2018 m.m. į „ Vaisingumo pažinimo ir natūralaus šeimos planavimo" neformaliojo švietimo programą. Programa - 120 val. trukmės. Baigusiems programą ir sėkmingai įvykdžiusiems visus programos reikalavimus suteikiama NŠP mokytojo kvalifikacija.   

 Programoje numatyta 5 seminarai po 10 val., kurie vyks vieną kartą per mėnesį Katalikų teologijos fakultete, Gimnazijos g-vė 7.  

 Registruotis į programą iki kovo mėn. 1 dienos .

Išsami informacija apie kursų pradžią , tvarkaraštį ir kainą bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams  

 

 Programos aprašas

Registracijos anketa pildyti internetu