Studijos

Magistrinių studijų programos

Šeimotyra

 

Neformalaus švietimo programos

Bioetikos pagrindai

Lytiškumo ugdymas ir jaunimo rengimas šeimai

Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas