News

NŠP mokytojų kursai

Santuokos ir šeimos studijų centre pradedami nauji neformaliojo švietimo studijų mokslo metai. Priimami klausytojai 2017-2018 m.m. į „ Vaisingumo pažinimo ir natūralaus šeimos planavimo" neformaliojo švietimo programą. Programa - 120 val. trukmės. Baigusiems programą ir sėkmingai įvykdžiusiems visus programos reikalavimus suteikiama NŠP mokytojo kvalifikacija.   

Read more...

 

Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai kursai

kursaiSantuokos ir šeimos studijų centras kartu Švietimo studijų centru  rengia  "Lytiškumo ugdymo ir jaunimo rengimo šeimai" kvalifikacijos tobulinimo kursus mokytojams. Baigusiems ir įvykdžiusiems programos reikalavimus bus įteikti ŠMM pripažinti kvalifikacijos tobulinimo  pažymėjimai .

Išsamesnė informacija 

Registracija  internetu 

Read more...